W związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy społecznej obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku nasz ośrodek wydaje nowe skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Caritasu Parafialnego, niezbędne w ramach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło zbiórkę na konto „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie kobiet i dzieci, które opuściły Ukrainę i znalazły lub znajdą schronienie na terenie powiatu gostyńskiego czy powiatów okolicznych. Matki, ratując życie dzieci i swoje przed bestialskim i zbrodniczym atakiem Putina i Rosji, muszą szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ!

 

Przedstawiamy Państwu propozycje kształcenia organizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

UODO przedstawia kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych.

Od 1 września 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wprowadza nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje.

 

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Gostyń uruchomiła „Telefon zaufania” dla mieszkańców.

Gmina Gostyń za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu kontynuuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” do końca 2021 r. nie dłużej niż do odwołania stanu epidemii.

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z rozszerzeniem zasad bezpieczeństwa na terenie całego kraju od 20 marca br. oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, w trosce o zdrowie klientów jak i pracowników prosimy o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów i odwiedzin w siedzibie Ośrodka.