Gdzie można złożyć wniosek

  • osobiście do Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)
  • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
  • na skrzynkę ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pomocą faxu – 65 572 39 11


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Opłaty

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie informacji publicznej, skutkować będzie poniesieniem przez Ośrodek dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pracownik może wysłać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pismo do wnioskodawcy z informacją o wysokości opłaty oraz sposobie jej wniesienia.


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje

  • Informacje publiczne będące w posiadaniu Ośrodka i niezamieszczone w BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
  • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek.
  • Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem, że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.

 
Dokumenty do pobrania

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 02 wrzesień 2020 11:15 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 07:33 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 07:34 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 07:35 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 07:36 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2023 13:00 Admin