Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszego Ośrodka oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Uchwała Nr LVI/642/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu.

  

 

Zarządzenie Nr 1048/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 23 sierpnia 2023 r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

 

Zarządzenie Nr K.021.28.2020 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu z dnia 24 lutego 2020 r.