Misją Ośrodka jest wspieranie rodzin

i osób poprzez świadczenie usług na wysokim poziomie,

które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów.

 .  .  .  .

Ośrodek realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią.

 .  .  .  .

Ośrodek kieruje się kodeksem etyki zawodowej

i buduje wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.