Czas pracy ośrodka

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w dni robocze w następujących godzinach:

Poniedziałek
7.00 - 15.00
Wtorek
7.00 - 15.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
7.00 - 15.00
Piątek
7.00 - 15.00

 

UWAGA!!!

Bezpośrednia obsługa Klientów odbywa się:

w poniedziałki od 7.30 do 15.30

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

 

 

Przyjmowanie interesantów

Kierownik Ośrodka, a w razie jego nieobecności zastępca kierownika Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 15.00

Gostyń, ul. Wrocławska 250.

 

 

Numery kont bankowych

Obsługę bankową prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A.

Numery kont bankowych MGOPS dla wpłacających:

Wpłaty z tytułu *:

  • odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
  • nienależnie pobranych świadczeń

dokonywać należy na rachunek bankowy:  66 1600 1462 1817 8830 1000 0001

 

Wpłaty z tytułu *:

  • należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej

dokonywać należy na rachunek bankowy:  39 1600 1462 1817 8830 1000 0002

*) dokonując wpłat należy w tytule podać imię i nazwisko, kogo i czego dotyczy wpłata