Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800 Gostyń

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Pani Monika Leśniarek. Z Inspektorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 65 300 22 57, fax 65 572 39 11, pisemnie lub osobiście w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

Na przetwarzanie danych osobowych pozwalają:

  • zgoda osoby
  • wykonanie lub zawarcie umowy,
  • prawny obowiązek,
  • żywotne interesy,
  • zadanie publiczne, władza publiczna,
  • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.

 

Klauzule  informacyjne:

Klauzula informacyjna - pracownicy

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna - osoby ubiegające się o świadczenia z ZFŚS

Klauzula informacyjna - stażyści

Klauzula informacyjna - praktykanci

Klauzula informacyjna - wolontariusze

Klauzula informacyjna - osoby realizujące prace społecznie użyteczne

Klauzula informacyjna - osoby wykonujące czynności w ramach umów cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna - kontrahenci, osoby ich reprezentujące oraz wskazane do kontaktu

Klauzula informacyjna - uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna - nadawcy i odbiorcy korespondencji

Klauzula informacyjna - osoby składające skargi i wnioski

Klauzula informacyjna - osoby składające petycje

Klauzula informacyjna - osoby składające wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna - osoby składające wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, osoby zgłaszające brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz osoby ubiegające się o zapewnienie dostępności cyfrowej

Klauzula informacyjna - pomoc społeczna

Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Klauzula informacyjna - przemoc domowa

Klauzula informacyjna - pomoc materialna dla uczniów

Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe

Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne

Klauzula informacyjna - dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

Klauzula informacyjna - świadczenia rodzinne

Klauzula informacyjna - świadczenia wychowawcze

Klauzula informacyjna - świadczenia "Za życiem"

Klauzula informacyjna - zasiłek dla opiekuna

Klauzula informacyjna - świadczenia alimentacyjne

Klauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni

Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze"

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna - osoby odwiedzające stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna - Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Klauzula informacyjna - Program „Opieka wytchnieniowa”

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:45 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:46 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:47 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 08:49 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:09 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:10 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:13 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:15 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:17 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:18 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:19 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:22 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:24 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:25 Admin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 14:20 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 styczeń 2022 11:08 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 styczeń 2022 11:08 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 08:22 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 08:23 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 grudzień 2022 13:10 Admin
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2023 14:28 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maj 2023 13:30 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maj 2023 13:31 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 wrzesień 2023 12:02 Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2024 08:24 Admin