W związku z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Gostyń zamierza podjąć się sprzedaży węgla we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Informuje, że od dnia 3 października 2022 roku pracownicy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu przyjmują wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać osobiście pod adresem, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022 roku obowiązuje przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Informujemy, iż osoby, które złożyły wniosek o przyznanie prawa do dodatku osłonowego, nie powinny po raz drugi składać wniosku.

Zmieniły się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął uprawnienia do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę.

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. 

W związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy społecznej obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku nasz ośrodek wydaje nowe skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Caritasu Parafialnego, niezbędne w ramach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło zbiórkę na konto „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie kobiet i dzieci, które opuściły Ukrainę i znalazły lub znajdą schronienie na terenie powiatu gostyńskiego czy powiatów okolicznych. Matki, ratując życie dzieci i swoje przed bestialskim i zbrodniczym atakiem Putina i Rosji, muszą szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ!