Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego dziecka poniżej lat 15.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2023 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Wnioski można składać osobiście pod adresem, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

W związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy społecznej obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku nasz ośrodek wydaje nowe skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Caritasu Parafialnego, niezbędne w ramach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło zbiórkę na konto „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie kobiet i dzieci, które opuściły Ukrainę i znalazły lub znajdą schronienie na terenie powiatu gostyńskiego czy powiatów okolicznych. Matki, ratując życie dzieci i swoje przed bestialskim i zbrodniczym atakiem Putina i Rosji, muszą szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ!

 

Przedstawiamy Państwu propozycje kształcenia organizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

UODO przedstawia kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych.

Od 1 września 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wprowadza nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje.