Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom postanowiło przekształcić i jednocześnie poszerzyć działalność Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego dziecka poniżej lat 15.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2023 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Wnioski można składać osobiście pod adresem, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

W związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy społecznej obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku nasz ośrodek wydaje nowe skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Caritasu Parafialnego, niezbędne w ramach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.