Szanowni Państwo, informujemy, że rusza Wielkopolska Infolinia Wsparcia, dedykowana seniorkom i seniorom 60+ oraz opiekunom.

Od 6 maja 2024 r. będą wydawane nowe skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 ze zmianami.

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Wielkopolska Infolinia Wsparcia jest częścią projektu ”Wielkopolskie Telecentrum Opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

Od 2 stycznia 2024 roku zmieniły się zasady dokonywania wpłat gotówkowych na rzecz MGOPS.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.