Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom postanowiło przekształcić i jednocześnie poszerzyć działalność Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego dziecka poniżej lat 15.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2023 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Wnioski można składać osobiście pod adresem, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.