Informujemy, że można składać wnioski o świadczenie – dodatek osłonowy.

Od 2 stycznia 2024 roku zmieniły się zasady dokonywania wpłat gotówkowych na rzecz MGOPS.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego dziecka poniżej lat 15.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.