Gmina Gostyń prowadzi nabór do grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Szczegóły naboru można uzyskać pod numerem telefonu 604-456-864

Gmina Gostyń pozyskała środki finansowe na realizację dodatkowych usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Usługi opiekuńcze są bezpłatne pod warunkiem nieprzekroczenia miesięcznego dochodu netto w wysokości 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie zamieszkującej lub 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W ramach Programu Opieka 75+ wsparciem objąć można osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, osoby, które korzystały już wcześniej z Programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin usług.

W gminie Gostyń powstała grupa wsparcia dla rodzin zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że od lipca tego roku został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje.

Informujemy, iż w okresie od 1 sierpnia 2021r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż 23 września 2021r.,
MGOPS w Gostyniu NIE BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego.

Od 1 lipca 2021r zmieniają się zasady składania wniosków o świadczenie „Dobry start” 2021/2022.

 

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Gostyń uruchomiła „Telefon zaufania” dla mieszkańców.