Od 1 września 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wprowadza nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

Opisy świadczeń wraz z nowymi wzorami wniosków dostępne są poniżej:

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny