Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęca osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Jest to projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To bezpłatna pomoc dla osób, którym choroba lub wypadek uniemożliwiły wykonywanie dotychczasowej pracy. Do programu można zgłaszać się telefonicznie bądź mailowo.

Według danych GUS głównymi przyczynami niepełnosprawności w Polsce są: choroby (80%), urazy (14%) i wady wrodzone (5%).

Niestety, w Polsce nie istnieje zintegrowany system wczesnej rehabilitacji kompleksowej, co powoduje, że koszty ochrony zdrowia dla osób chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale aktywnej kompleksowej rehabilitacji i pomocy w powrocie do pracy są zbyt wysokie. Równocześnie, osoby chore, bez wczesnej rehabilitacji, nie powracają szybko do pracy, narażając pracodawcę na straty ekonomiczne oraz system zabezpieczenia społecznego na konieczność wypłaty świadczeń z tytułu czasowej i długotrwałej niezdolności do pracy.

Polska gospodarka oraz polityka społeczna wymagają natychmiastowego stworzenia systemu wczesnej rehabilitacji kompleksowej, który ułatwiałby powrót osobom niepełnosprawnym do pracy. Sprawnie działający system zapobiegnie przedłużającej się hospitalizacji da szanse powrotu do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym oraz zapobiegnie zwiększonym kosztom opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.

Projekt PFRON to krok w stronę wypracowania skutecznego i kompleksowego systemu wsparcia dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy. Jest on skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się dla mieszkańców Wielkopolski w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe;
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał uczestnik, decyduje na pierwszym spotkaniu w ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu uczestnika.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Ważne: Poszukiwane są osoby, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po kontakcie osoba otrzymuje formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestnicy zapraszani są do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Ośrodki rehabilitacji kompleksowej, które z powodu pandemii koronawirusa zawiesiły swoją działalność, funkcjonują już zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.