Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

W programie wprowadzono zmiany zgodnie, z którymi gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

! ! ! U W A G A ! ! !

Jednocześnie informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu będzie przyjmował wnioski na w/w program po wyłonieniu Instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.


Zmiany w programie OPIEKA WYTCHNIENIOWA - link