Od 1 kwietnia 2021 roku obsługa klientów odbywa się

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

Do budynku Ośrodka należy wchodzić głównym wejściem.

W Biurze Obsługi Klientów może przebywać w tym samym czasie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Wchodząc do budynku należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce lub zaraz po wejściu do Biura Obsługi Klientów.

Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy, niewykazująca żadnych objawów chorobowych, świadcząca o możliwości zakażenia COVID -19

W celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa – w dalszym ciągu zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składnia wniosków poprzez platformę e-PUAP, a także tradycyjnie drogą pocztową.

Możliwe jest także dostarczanie korespondencji do Ośrodka poprzez pozostawienie jej w specjalnej skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Ośrodka (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).