Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo na stanowisko referent ds. świadczeń w Dziale Zabezpieczenia Społecznego.
 

Pełna informacja o naborze TUTAJ

 

Oferty zawierające pełną dokumentację aplikacyjną prosimy przesłać pocztą na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Wrocławska 250 (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r. w kopertach z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Zabezpieczenia Społecznego”.