Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W odniesieniu do powyższej informacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przystępuje do diagnozy społecznej, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców gminy Gostyń, w zakresie przyznania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane pomocą w formie usługi opieki wytchnieniowej w roku 2024 o kontakt osobisty w tutejszym Ośrodku, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń, bądź telefoniczny na nr tel. 65 300 22 49, do dnia 14.11.2023 r. do godz. 14.00.

Jednocześnie informujemy, że wyrażona przez Państwa chęć udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024, w ramach prowadzonej diagnozy społecznej - nie jest zgłoszeniem do Programu.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Więcej informacji - TUTAJ