I piętro, pok. nr 109
tel. 65 300 22 46

 

Do zadań Koordynatora ds. Komputeryzacji Pomocy Społecznej należy w szczególności:

  • administracja serwerów, komputerów i urządzeń w sieci komputerowej;
  • audyt, instalacja i aktualizacja systemów komputerowych i oprogramowania na komputerach;
  • archiwizacja danych, administracja baz danych;
  • planowanie i zakup nowego sprzętu komputerowego, części do modernizacji, systemów i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
  • dokonywanie zakupów niezbędnego wyposażenia do prowadzenia bieżącej działalności i organizowanie naprawy lub modernizacji sprzętu komputerowego;
  • bieżąca pomoc i szkolenie pracowników w zakresie pracy w systemach i programach użytkowych;
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.