I piętro, pok. nr 110, 111 i 112
tel. 65 300 22 50 - Kadry i Płace
tel. 65 300 22 52 - Księgowość
 

Główny Księgowy: Izabela Orzechowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 300 22 51

 

Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

 • realizacja zadań zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości;
 • realizacja zadań zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych;
 • realizacja zadań zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie kodeks pracy;
 • realizacja zadań zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o pracownikach samorządowych;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Do zadań Zespołu Księgowości i stanowiska do spraw kadr i płac należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa);
 • dostarczanie niezbędnych w zarządzaniu działalnością statutową jednostki informacji o stanie majątkowym i finansowym oraz o wynikach i ekonomicznych skutkach procesów gospodarczych realizowanych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej;
 • weryfikowanie i kompletowanie dokumentów księgowych stwierdzających fakt dokonania operacji oraz rejestracja czynności w księgach rachunkowych w celu sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych, podatkowych i statystycznych oraz różnych możliwych do uzyskania z zasobów ewidencji księgowej informacji na użytek zewnętrzny i wewnętrzny;
 • przestrzeganie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe;
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją planu finansowego;
 • organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie jednostki;
 • regulowanie zatrudnienia i współorganizowanie procesów rekrutacyjnych i naboru;
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy i prowadzeniem akt osobowych pracowników;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.