parter, pok. nr 3 i 4
tel. 65 300 22 54 - Świadczenia Rodzinne
tel. 65 300 22 55 - Fundusz Alimentacyjny oraz Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne


kierownik zespołu: Honorata Grzemska - Zastępca Kierownika MGOPS
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 300 22 44

 

Do zadań Działu Zabezpieczenia Społecznego należy w szczególności:

 • realizacja zadań zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie Prawo energetyczne;
 • realizacja zadań w zawartych w ustawie o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów;
 • ściąganie należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Do zadań Zespołu Świadczeń Społecznych, Stanowisk ds. Funduszu Alimentacyjnego, Stanowiska ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych oraz Pomocy Materialnej dla Uczniów należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń przewidzianych w przepisach prawa;
 • przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń;
 • sporządzanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.