Gmina Gostyń otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Wartość dotacji to kwota 254 000,00 zł.
Realizatorem programu dla mieszkańców gminy Gostyń jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Gostyń w 2022 r. realizować będzie program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody.

Uczestnik Programu, który będzie miał przyznaną pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane do programu zostaną osoby:

  1. posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywające w domu, tj. nie korzystające z ośrodków wsparcia np. środowiskowych domów samopomocy lub z placówek pobytu całodobowego, np. ośrodków szkolno-wychowawczych lub internatów,
  4. których wynik skali FIM wynosi od 18 do 75 punktów (karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skala FIM)
  5. Limit godzin opieki wytchnieniowej w formie dziennej wynosi do 240 godzin w danym roku.

Limit dni opieki wytchnieniowej w formie całodobowej wynosi do 14 dni w danym roku.
Pomoc w formie opieki wytchnieniowej będzie przyznawana w miarę posiadanych środków finansowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Natalia Miler
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 572 01 11, 65 300 22 40
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

 

Do pobrania:

Szczegóły programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Uchwała NR XXXIV/426/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia gminy Gostyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Karta zgłoszenia

Skala FIM

Klauzula RODO - gmina

Klauzula RODO - MRiPS