Sprawozdanie z realizacji zadań oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.

 

Sprawozdanie dostępne jest poniżej w Załącznikach.