I piętro, pok. nr 107
tel. 65 300 22 56
 

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

  • prowadzenie kontroli wewnętrznej Działu Zabezpieczenia Społecznego, Działu Pomocy Społecznej, Zespołu Świadczeń Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Klientów;
  • współdziałanie z jednostkami kontroli zewnętrznej w zakresie przygotowania wymaganej przez kontrolujących dokumentacji;
  • prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych oraz kontroli zewnętrznych;
  • opracowanie wzorów protokołów, notatek, sprawozdań z czynności kontrolnych;
  • przygotowanie projektu odpowiedzi na zalecenia jednostek kontroli zewnętrznej;
  • opracowywanie ustaleń i wniosków pokontrolnych;
  • sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
  • wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z regulaminem kontroli Ośrodka;
  • prowadzenie kontroli zewnętrznych usług społecznych zlecanych przez Ośrodek lub Burmistrza Gostynia;
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.