Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 2015-2020.