Informuje, że od dnia 3 października 2022 roku pracownicy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu przyjmują wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać osobiście pod adresem, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Wnioski o dodatek można pobrać w holu/korytarzu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyniu lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1), jak również w formacie PDF poniżej

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek drogą elektroniczną poprzez portal Epuap.

Instrukcja:
1. Pobierz wniosek do wypełnienia
2. Wypełnij dokładnie wniosek wraz z załącznikami i go podpisz.
3. Zeskanuj wniosek do formatu PDF.
4. WAŻNE! Każdy zeskanowany dokument należy podpisać elektronicznie (np. profilem zaufanym na stronie gov.pl - LINK TUTAJ

5. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i wybierz WYŚLIJ PISMO OGÓLNE.
6. Zaloguj się używając profilu zaufanego, e-dowodu lub portalu bankowego.
7. W formularzu wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNIU
8. Uzupełnij pozostałe wymagane pola formularza oraz jako załącznik dołącz zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek.
9. Wyślij formularz.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz płynny dostarczany w zamkniętych butlach lub zbiornikach)
  WAŻNE! Nie przysługuje na gaz ziemny dostarczany przez sieć dystrybucyjną,
 • kocioł olejowy.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego,
 • został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
 • wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną bądź informację o pozostawieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego bez rozpoznania.

 

Wysokość świadczenia:
Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania.

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

 

Do pobrania:

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła