Informujemy, iż osoby, które złożyły wniosek o przyznanie prawa do dodatku osłonowego, nie powinny po raz drugi składać wniosku.

Wniosek ma charakter jednorazowy. Świadczenie będzie wypłacane do 2 grudnia 2022 r. lub wcześniej, po otrzymaniu środków z budżetu państwa, w formie jednorazowej wypłaty zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.