Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydata na stanowisko:
 
Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Społecznej

Pełna informacja o naborze TUTAJ

Oferty zawierające pełną dokumentację aplikacyjną prosimy przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Wrocławska 250 (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) lub dostarczyć do pokoju nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 14.00 w kopertach z dopiskiem: „Asystent rodziny”.