Zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie uprawnienia do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z ośrodków pomocy społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze zmiany:

 1. Podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, tj. poprzez:
  - Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  - ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
  - ​Platformę Informacyjno – Usługową Emp@tia,
 3. Wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 4. Świadczenie dla rodzin migrujących: w myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.
 5. Świadczenia wypłacane obecnie przez MGOPS w Gostyniu nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikiem Ośrodka.

Do ZUS z kolei należy kierować od dnia 01.01 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r

Więcej informacji TUTAJ