Zmieniły się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął uprawnienia do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się ZUS, a wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną.

Najważniejsze zmiany:

  1. Podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  2. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, tj. poprzez:
    - Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
    - ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
    - ​Platformę Informacyjno – Usługową Emp@tia,
  3. Wypłata świadczenia 500+ jest realizowana w formie bezgotówkowej.

 

Więcej informacji TUTAJ