Zespół pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w ramach Programu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19) przygotował platformę e-learningową „ROZWOJOWY UNIWERSYTET SPEKTRUM”, dedykowaną dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Celem platformy jest podniesienie wiedzy i kompetencji rodzicielskich, dotyczących zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu.
Udział rodziców w korzystaniu z powstałej innowacji społecznej na ich rzecz jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość uczenia się w dowolnym czasie i w dowolnie wybranym dla siebie miejscu o autyzmie i roli rodzica we wspieraniu rozwoju swojego dziecka.

Platforma dostępna jest na stronie www.spektrumwsparcia.pl i zawiera materiały dydaktyczne w postaci filmów instruktażowych, zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, listę polecanych źródeł do dalszego zgłębiania wiedzy.
Projekt został zaaprobowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.