Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje,

że od 9 października 2020 r do odwołania

obsługa klientów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00


Do budynku Ośrodka należy wchodzić głównym wejściem. 

W Biurze Obsługi Klientów może przebywać w tym samym czasie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Wchodząc do budynku należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce lub zaraz po wejściu do Biura Obsługi Klientów.

Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy, niewykazująca żadnych objawów chorobowych, świadcząca o możliwości zakażenia COVID -19

W celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa - w dalszym ciągu zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składnia wniosków poprzez platformę e-PUAP, a także tradycyjnie drogą pocztową.

Możliwe jest także dostarczanie korespondencji do Ośrodka poprzez pozostawienie jej w specjalnej skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Ośrodka (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).