bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dodatek Energetyczny - informacje ogólne

Od dnia 1 stycznia 2014r. MGOPS wypłaca dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny – jako forma pomocy przeznaczona dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy – mająca na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego: 

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Ewelina Dolata
Dokument z dnia: 01.05.2019
Dokument oglądany razy: 4 011