SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ozps 2018

Sprawozdania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie związane bezpośrednio i pośrednio z pomocą społeczną zapisane w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.) i aktach wykonawczych do ustawy.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 26.03.2019
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 6 374