bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dodatek Energetyczny - wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - POBIERZ
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy (oryginał do wglądu);
  • oświadczenie o przekazywaniu świadczeń na konto bankowe/kartę socjalną  - POBIERZ

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 31.01.2019
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 31.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 927