SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 12.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich cofnięcia
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjneOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 12.10.2018
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 12.10.2018
Dokument oglądany razy: 678