bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Pomoc materialna dla uczniów

Podstawy prawne

  • USTAWA o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U.2018.1457)
  • USTAWA o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2018.1508)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jednolity Dz.U.2017.1257 ze zm.)
  • REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gostyń - RegulaminOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 21.08.2018
Podpisał: Monika Leśniarek
Dokument z dnia: 21.08.2018
Dokument oglądany razy: 2 328