SmodBIP


Dobry Start - terminy składania wniosków

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres 2018/2019

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start – można składać już od 1 lipca online poprzez

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

W wersji tradycyjnej tj. papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w następujących terminach:

termin składania wniosków wypłata świadczeń okres przyznania świadczenia
od 1 sierpnia
do 31 sierpnia
do 30 września
(w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu)
jednorazowo
od 1 września
do 30 listopada
w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Ewelina Dolata
Dokument z dnia: 19.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 145