SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 30.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: sprawozdanie za 2018 rok

Sprawozdania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie związane bezpośrednio i pośrednio z pomocą społeczną zapisane w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.) i aktach wykonawczych do ustawy.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 30.04.2018
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 30.04.2018
Dokument oglądany razy: 6 350