SmodBIP


Za życiem – wymagane dokumenty

Przy ubieganiu się o jednorazowe świadczenie – „Za życiem” – wymagane są następujące dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – POBIERZ
  • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii – POBIERZ
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka) – POBIERZ .
  • oświadczenie o przekazywaniu świadczeń na konto bankowe – POBIERZ

* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 19.03.2018
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 01.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 631