bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja DZ.U.

Pomoc materialna dla uczniów

Podstawy prawne

  • USTAWA o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)
  • USTAWA o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257)
  • REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gostyń - RegulaminOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 08.09.2017
Podpisał: Monika Leśniarek
Dokument z dnia: 08.09.2017
Dokument oglądany razy: 1 681