bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pomoc materialna dla uczniów - wymagane dokumenty

Przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wymagane są następujące dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniaPOBIERZ
 2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:
  a) zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (także uczniowskim) – POBIERZ lub oświadczenie o wynagrodzeniu osoby ubiegającej się o pomoc - POBIERZ
  b) dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
  c) dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
  d) dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż ww.,
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w przypadku rolników:
  a) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników) – POBIERZ
  b) zaświadczenie lub oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
  c) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów – działalność gospodarcza opodatkowana w formie podatku zryczałtowanego:
  a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
  b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów - działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych:
  a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok podatkowy,
  b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające długotrwałą chorobę.
 8. Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 31.08.2017
Podpisał: Monika Leśniarek
Dokument z dnia: 31.08.2017
Dokument oglądany razy: 3 868