SmodBIP


Świadczenia Rodzinne - tryb przyznawania świadczeń

Procedura przyznania

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych następuje po uprzednim złożeniu wniosku o ww. świadczenia. Wnioski należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po złożeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna w ustawowym terminie.

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Dla osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Gostyń organem właściwym jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250.

Terminy składania wniosków

Świadczenia rodzinne przysługują począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego pod warunkiem spełnienia warunków z ustawy.

Świadczenia rodzinne są przyznawane na okres zasiłkowy, za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany na okres wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz za wyjątkiem świadczeń jednorazowych takich jak: dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku:

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 08.08.2017
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 08.08.2017
Dokument oglądany razy: 8 911