SmodBIPInformacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika MGOPS w Gostyniu

14.02.2019

Pan Karol Jasiak w najwyższym stopniu spełnił wymogi niezbędne i dodatkowe uwzględnione w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat posiada wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki pracy socjalnej oraz wymaganą ustawowo specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.Niewątpliwym atutem p. Karola Jasiaka jest bogate, wszechstronne doświadczenie zawodowe w sferze pomocy społecznej. Kandydat posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej w tym na stanowisku kierowniczym. Legitymuje się również kwalifikacjami z zakresu prowadzenia mediacji w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich i cywilnych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zaprezentował koncepcję funkcjonowania i zarządzania Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyniu, w której z jednej strony skupił się na dostosowaniu struktury, standardów Ośrodka do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych, a z drugiej strony na dostosowaniu oferty usług do potrzeb społecznych oraz oparł swoją propozycję na rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin poprzez wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów lokalnego środowiska. Wykazał się również znajomością przepisów prawnych niezbędnych dla właściwego wykonywania obowiązków kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Karol Jasiak zaprezentował się jako osoba opanowana, skoncentrowana na działaniach, cechująca się wysoką kulturą osobistą i łatwością komunikowania się z ludźmi.

Pan Karol Jasiak posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym urzędniczym.

Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 14.02.2019

Dokument oglądany razy: 217
« inne aktualności