SmodBIPPROGRAM DZIAŁANIA W OKRESIE ZIMOWYM 2018/2019 NA TERENIE GMINY GOSTYŃ

31.10.2018

Program działania w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Gostyń realizowany jest w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Jego celem jest zabezpieczenie potrzeb osób na działanie niskich temperatur. Wsparciem w szczególności obejmowane są osoby zagrożone bezdomnością, bezdomne, samotne, niesamodzielne i niepełnosprawne oraz wymagające z różnych przyczyn odpowiedniej do sytuacji pomocy.
Program realizowany jest głównie we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz schroniskami.
W imieniu MGOPS w Gostyniu oraz instytucji i osób zaangażowanych w realizację Programu działania w okresie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Gostyń zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób wymagających wsparcia. Apelujemy o informowanie o takich sytuacjach odpowiednie służby zgodnie z poniższym wykazem:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63 – 800 Gostyń, w poniedziałek od 8 do 16, od wtorku do piątku od 7 do 15, tel. 65 572 01 11, 65 572 38 49

- Straż Miejska w Gostyniu, Rynek 1, 63 – 800 Gostyń, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15:30, tel. 65 575 21 63, 65 575 21 64, od 15:30 do 22:00 - tel. 507 154 706

- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, ul. Wrocławska 44, 63 – 800 Gostyń, CAŁODOBOWO - tel 65 575 82 00, 65 575 82 11, 65 572 04 71

- Pogotowie Ratunkowe, ul. Wrocławska 247, 63-800 Gostyń - CAŁODOBOWO - 112 – numer alarmowy

Program opracowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Osoby koordynujące:
- Aurelia Barańska – specjalista pracy socjalnej
- Hanna Fibner – starszy specjalista pracy socjalnej

Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 31.10.2018

Dokument oglądany razy: 275
« inne aktualności