SmodBIPWAŻNA informacja w sprawie wypłat z programu 500+

19.10.2018

Wypłata przyznanego decyzją świadczenia nastąpi do 31 października tego roku tylko po wydaniu i odebraniu decyzji.

Wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione, które zostały złożone do końca sierpnia 2018 r. są na bieżąco rozpatrywane.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa intensywny proces wydawania decyzji administracyjnych.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złożyła/złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Wniosek o świadczenie 500+ można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 19.10.2018

Dokument oglądany razy: 930
« inne aktualności