SmodBIPOferta PUP

14.09.2018

Jesteś osobą bezrobotną w wieku 18 – 29 lat?
chcesz zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?
Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu!

PUP w Gostyniu posiada środki finansowe na zorganizowanie szkoleń dla 47 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu dysponuje wolnymi miejscami dla 47 osób, w tym dla:

  • 20 kobiet
  • 27 mężczyzn

O wyżej wymienione środki ubiegać się mogą wyłącznie osoby w wieku 18 – 29 lat z tzw. kategorii NETT zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NETT jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych).


Zapraszamy osoby spełniające ww. kryteria oraz zainteresowane szkoleniami do kontaktu z Panem Maciejem Berus lub Panią Agnieszką Danek, pod nr tel. 65 572 33 67 wew. 35 i 34 lub bezpośrednio w siedzibie PUP w Gostyniu, pokój nr 307. 

Koordynator projektu – Paulina Dudek, tel. 65 572 33 67 wew. 40

Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 14.09.2018

Dokument oglądany razy: 308
« inne aktualności