SmodBIP


Środowiskowy Dom Samopomocy - zajęcia terapeutyczne

Odbywają się w ramach następujących pracowni:

pracownia kulinarna: podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania potraw, sprzęt gospodarstwa domowego i zasady posługiwania się nim, estetycznego nakrywania stołu, higieny wykonywania i spożywania posiłków. W toku zajęć nabywają też umiejętności dokonywania zakupów, planowania i gospodarowania oszczędności, poznawania wartości pieniądza, gospodarowania i przeznaczania do przydatności posiadanych artykułów i produktów żywnościowych. Uczestnicy poznają zasady higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy oraz uczą systematycznego porządkowania stanowiska pracy i pracowni.
Potrawy przygotowane w pracowni uświetniają różne uroczystości organizowane przez ŚDS: Wielkanoc, Dzień Rodziców, Spotkanie Wigilijne.
Zajęcia w pracowni pozwalają na osiągnięcie większego stopnia autonomii oraz zwiększenie umiejętności manualnych i percepcyjnych

pracownia plastyczna: podopieczni mają okazję realizować swoje pomysły artystyczne przy użyciu różnych technik np.: malowanie obrazów pastelami, węglem, farbami plakatowymi, akrylowymi, olejnymi, akwarelami, farbami do szkła. W pracach wykorzystywane są masy: solna, papierowa i glina. Podczas zajęć wykorzystuję się takie techniki jak: batik, linoryt, magma, collage. Dużym zainteresowaniem cieszy się haft krzyżykowy, łańcuszkowy. Podopieczni uczą się także podstaw szycia rzeczy użytkowych. W pracowni wykonywane są stroiki, kartki okolicznościowe oraz rekwizyty i stroje na potrzeby pracowni teatralnej. Wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności podopiecznych, odbywają się na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy pracowni plastycznej biorą udział w różnych konkursach. Na swoim koncie mają wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
Zajęcia w pracowni pozwalają na zwiększenie umiejętności manualnych i percepcyjnych, koncentracji, orientacji przestrzennej, rozwój zainteresowań i zdolności indywidualnych.

pracownia ogólnoużytkowa: w ramach działań pracowni prowadzone są treningi umiejętności praktycznych i społecznych. W trakcie tych zajęć uczestnicy uczą się prostych czynności dnia codziennego, wzajemnej pomocy i współdziałania w grupie.
Pracownia prowadzi również zajęcia z różnych technik rękodzieła np. z masy solnej, decupage, które wyzwalają spontaniczność, kreatywność, ekspresję i uczą wiary we własne możliwości. Przede wszystkim uczą i rozwijają zdolności manualne oraz zwiększają zakres motoryki.
Podczas zajęć można zapoznać się również z zasadami gier stolikowych, ćwiczyć refleks, spostrzegawczość oraz uczyć się zdrowej rywalizacji.

pracownia komputerowa: uczestnicy uczą się i doskonalą obsługę komputera, programów oraz internetu. Zapoznają się urządzeniami takimi jak: aparat cyfrowy, skaner, kamera, laminator, drukarka. Pracują w edytorze tekstu i programach graficznych. Przygotowują dyplomy konkursowe, kartki okolicznościowe oraz zaproszenia na różne uroczystości. Podopieczni korzystają także z gier edukacyjnych. Wykonują ćwiczenia z zakresu ortografii i działań matematycznych. Redagują gazetkę "Nowinki środowiskowej rodzinki", w której poruszają aktualne problemy oraz opisują ważniejsze wydarzenia z życia Ośrodka. W ramach działań pracowni uczestnicy rozwijają zainteresowania fotografowaniem, prowadzą kronikę, dokumentację fotograficzną i filmową z życia społeczności ŚDS.
Udział w zajęciach pozwala na doskonalenie umiejętności czytania i pisania, ortografii i interpunkcji, matematycznych – podtrzymania nabytych umiejętności szkolnych na jak najwyższym poziomie. Zajęcia rozwijają pamięć, wyobraźnię, postrzeganie, refleks, logiczne myślenie, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową a także sferę manualną i integrację percepcyjno –motoryczną. Wpływają na rozwój nowych zainteresowań, uczą zagospodarowania czasu wolnego oraz wykorzystywania zasobów internetowych.

pracownia teatralna i biblioterapia: zajęcia realizowane są w ramach teatru "Gaduła", który działa niemal od początku ŚDS. Uczestnictwo w tego rodzaju terapii ma na celu rozbudzenie wrażliwości literackiej, rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się oraz wzbogacania osobowości uczestnika poprzez odgrywanie i wczuwanie się w poszczególne role. Teatr przygotowuje przedstawienia, które na stałe zaistniały w kalendarzu imprez organizowanych w ŚDS np.; Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, Dzień Rodziców, Jasełka oraz reprezentuje Ośrodek w przeglądach teatralnych i konkursach recytatorskich.
Podczas zajęć w ramach biblioterapii uczestnicy mają okazję zapoznać się z ciekawymi pozycjami książkowymi dostosowanymi do ich możliwości intelektualnych. Poznają także formy racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez czytelnictwo.
Udział w zajęciach pozwala również na rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, rozwój wrażliwości artystycznej i twórczości podopiecznych.

pracownia muzyczna: podczas zajęć uczestnicy przygotowują się do występów uświetniających różne imprezy organizowane przez Dom czy konkursów i przeglądów muzycznych, dobierają oprawę muzyczną do przedstawień teatru Gaduła. Ponadto uczestnicy mają możliwość udziału w przedstawieniach muzycznych, udziału w zajęciach ruchowych z elementami muzyki, kontaktu z instrumentami muzycznymi - gitara, klawisz, instrumenty perkusyjne oraz poznawania gatunków muzycznych. Biorą również udział w śpiewie grupowym i indywidualnym.
Terapia poprzez muzykę rozwija wrażliwość estetyczną uczestników, aktywizuje emocjonalnie, dostarcza pozytywnych emocji. Jest formą komunikacji, relaksu i odprężenia.

silwoterapia: poprzez kontakt z przyrodą uczestnicy uczą się prostych upraw ogrodniczych oraz ich pielęgnacji na działce ogrodniczej oddanej do uprawiania przez Gminę Gostyń. Poznają podstawowe narzędzia niezbędne do tego rodzaju prac. Zbierają informacje na temat roślin, które zamierzają siać lub sadzić. Zbiory przetwarzane są przy współpracy pracowni kulinarnej na kompoty, sałatki, itd. Uczestnicy Domu zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych, dbają o estetyczny wygląd Ośrodka poprzez porządkowanie terenu wokół budynku, odpowiednie dekoracje i gazetki tematyczne. Opracowują plan zagospodarowania działki na następny sezon.
Zajęcia w pracowni pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą, rozwój sprawności ruchowej i manualnej, przygotowanie do korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań.

rehabilitacja ruchowa: zajęcia mają formę rehabilitacji indywidualnej i zespołowej. Ćwiczenia dobierane są w zależności od rodzaju dysfunkcji z uwzględnieniem aktualnej sprawności i wydolności fizycznej uczestnika, dla którego wcześniej został opracowany program. Rehabilitacja ruchowa oferuje ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające, ćwiczenia poprawiające sprawność manualną rąk, rozciągające, elementy aerobiku, masaż leczniczy. Różnorodność ćwiczeń ruchowych możliwa jest dzięki dobrze wyposażonej sali rehabilitacji w przyrządy typu: atlas, bieżnia, rower treningowy, wioślarz, tablice manipulacyjne oraz przybory do ćwiczeń sprawnościowych np.: piłki, skakanki, obręcze, szarfy, woreczki.
W ramach zajęć prowadzone są gry zespołowe na świeżym powietrzu (np. gra w piłkarzyki, bilard, tenis stołowy, Turniej Darta), treningi przed wyjazdami na Spartakiady oraz zawody sportowe dla Osób Niepełnosprawnych, ćwiczenia manualne, sportowe, relaksacyjne, spacery
Uczestnicy reprezentują ŚDS w zawodach organizowanych przez różne instytucje i organizacje o zbliżonej działalności.
Udział w rehabilitacji ruchowej przede wszystkim zapobiega bierności i pozwala na aktywne wykorzystanie nabytych umiejętności sprawnościowych oraz kształtuje umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

Kadra ŚDS ukierunkowuje swoje działania na stworzenie rodzinnej atmosfery, poprzez podmiotowe traktowanie podopiecznych dąży do podniesienia ich poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Nabyte umiejętności pozwalają uczestnikom zdobywać nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach oraz medale na spartakiadach.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 03.06.2014
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 02.06.2014
Dokument oglądany razy: 5 483