SmodBIP


Środowiskowy Dom Samopomocy - formy pomocy

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Dom prowadzi treningi umiejętności społecznych z zakresu:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym – umiejętności praktycznych, samoobsługowych i zaradności życiowej
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • trening umiejętności interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, innymi osobami, w instytucjach kultury
 • trening aktywizacji zawodowej – zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych niezbędnych w poszukiwaniu pracy
 • edukacji

W ramach terapii zajęciowej działają pracownie terapeutyczne;

 • kulinarna
 • plastyczna
 • ogólnoużytkowa
 • muzyczna
 • komputerowa
 • biblioterapii i teatralna
 • silvoterapii
 • rehabilitacja ruchowa

Uczestnicy mają możliwość swobodnego wyboru zajęć – umożliwia to rozwój umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji.
Udział w terapii zajęciowej pozwala na rozeznanie możliwości posługiwania się różnymi specjalistycznymi przyrządami i daje namiastkę pracy zawodowej czyli aktywizuje zawodowo i społecznie, usprawnia do funkcjonowania w społeczeństwie, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto terapia zajęciowa zwiększa aktywizację pozwalając na uprawianie takiej formy, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom uczestników.

Ponadto ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne:

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczestników, rodzin i opiekunów
 • Treningi grupowe z psychologiem zwiększające motywację, pogłębiające zrozumienie siebie i innych

ŚDS zapewnia opiekę medyczno - pielęgniarską podczas pobytu oraz podczas wycieczek. Obejmuje ona pierwszą pomoc, podawanie leków, prowadzenie farmakoterapii, pomoc w wizytach lekarskich i badaniach, edukację zdrowotną, pomiary parametrów życiowych, zabiegi higieniczne i toaletowe, kontrolę czystości, współpracę z rodziną.
Opieka pielęgniarska obejmuje również wstępną ocenę stanu zdrowia i stanu fizycznego podopiecznego przy przyjęciu do ŚDS, wsparcie przy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, przestrzegania wizyt lekarskich, pomoc przy zakupie leków.
W obszar medycznego wsparcia wchodzi również prowadzenie treningu umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej – trening higieniczny (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, higienę jamy ustnej, odzież i bieliznę osobistą) oraz umiejętności praktycznych ( np. pranie, obsługa urządzeń)

 Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 03.06.2014
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 02.06.2014
Dokument oglądany razy: 4 160