SmodBIP


Środowiskowy Dom Samopomocy - działania integracyjne i aktywizujące

Działania integracyjne i aktywizujące w ŚDS

 1. Spotkania społeczności ŚDS.
 2. Aktywne formy wypoczynku.
  • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
  • wyjścia na basen
  • wyjścia do kręgielni
  • zajęcia ruchowe o charakterze rekreacyjnym
  • turnieje wewnątrzośrodkowe
  • gry i zabawy terenowe
  • spacery
  • zabawy taneczne
 3. Życie kulturalne
  • wyrabianie i podtrzymywanie u uczestników zainteresowania życiem społecznym i kulturalnym poprzez organizację pogadanek i zapraszanie gości
  • wyjścia do kina oraz na przedstawienia teatralne, koncertach, pokazach
  • zwiedzanie wystaw i ekspozycji muzealnych
  • udział w imprezach organizowanych przez inne ośrodki i instytucje o zbliżonym charakterze działalności
  • korzystanie z zasobów bibliotecznych
  • organizacja zabaw tanecznych i konkursów
  • organizacja wycieczek i wyjazdów krajoznawczych
  • organizacja wieczerzy wigilijnej dla uczestników, ich rodzin i opiekunów oraz władz miejskich i osób współpracujących z domem, przygotowanie jasełek przez uczestników – podczas wieczerzy będą przekazywane i podtrzymywane staropolskie tradycje
 4. Autoprezentacja uczestników społeczności lokalnej
  • Prezentacja dorobku ŚDS
  • Prezentacja umiejętności i talentów aktorskich, umiejętności muzycznych i wokalnych na przeglądach teatralnych, recytatorskich w placówkach prowadzących działalność o podobnym charakterze, na terenie gminy, udział w konkursach.
  • udział w zawodach sportowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 5. Prowadzenie działalności Samorządu Środowiskowego Domu Samopomocy. Praca kształtuje samorządność wśród uczestników oraz motywuje do samodzielnego podejmowania decyzji.
 6. Organizowanie imprez wewnętrznych, okolicznościowych, konkursów, zabaw itp. inicjatyw.
 7. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla uczestników, ich rodzin i opiekunów oraz osób współpracujących z domem, przygotowanie jasełek przez uczestników.
 8. Wspólne obchody ważnych dla społeczności Domu uroczystości i rocznic.


Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 12.04.2012
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 12.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 060