SmodBIP


Środowiskowy Dom Samopomocy - współpraca

ŚDS buduje sieć wsparcia społecznego dla podopiecznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym.
Poszerza kontakty i wymienia doświadczenia z placówkami świadczącymi pomoc dla osób zaburzonych psychicznie.
Organizuje wspólne imprezy z uczniami szkół, seniorami, pokazuje umiejętności uczestników domu.
Nawiązuje i podtrzymuje kontakty ze społecznością lokalną.
Współpracuje z młodzieżowym wolontariatem.
Opracowuje i realizuje projekty we współpracy i porozumieniu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych oraz ich rodzin i środowisk.

Formy współpracy z rodzinami i opiekunami.

Współpraca z rodziną i opiekunami uczestnika ŚDS opiera się na zasadzie partnerskiej współdziałalności.
Zakres współpracy z rodziną i opiekunami obejmuje:

  • udzielanie porad i wskazówek
  • wsparcie psychiczne
  • pomoc w poznaniu, rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika
  • pomoc w poszukiwaniu rozwiązań narastających problemów rodzinnych, pokierowanie do odpowiednich instytucji
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych
  • pomoc w dostępie do lecznictwa
  • udzielanie informacji o aktualnych problemach i postępach w zakresie terapii i rehabilitacji uczestnika
  • organizowanie spotkań z rodzinami i opiekunami w zależności od potrzeb
  • pomoc w organizacji różnych form wypoczynku dla podopiecznych i ich rodzin


Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 12.04.2012
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 12.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 364